Etiket: <span>Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum</span>

Ana Sayfa / Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum
Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum
Yazı

Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum

Genel Amacı Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır. Özel Amacı 1- Dezavantajlı grup içinde yer alan Hakkarili 100 kişinin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla; a-) 25 tutuklu/ mahkum...

Ağustos 29, 2018Eylül 15, 2018by