Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın

Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın

Genel Amacı

Hakkari İli Yüksekova’da gerçekleştirilecek proje ile Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması hedeflenmektedir.

Özel Amacı

Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması

1)Özellikle kız çocuklarının okul terk etme oranlarının düşürülmesi,

2)Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere işgücünün, mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılması,

3)Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırılması

Beklenen Sonuçlar

1)Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için 1 proje koordinatörü, 1 asistan ve 1 muhasebeciden oluşan proje ekibi kuruldu.

2)Hedef bölge olan 10 köydeki kız çocuklarının eğitim düzeyleri tespit edildi ve bölgede yaşayan ailelere projenin tanıtımı yapıldı.

3)Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilinci arttırıldı (Anne-Baba bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi).

4.1) Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 120 saatlik 1.kademe eğitimler tamamlandı ve Okur Yazarlık belgeleri verildi.

4.2) Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 180 saatlik 2.kademe eğitimler tamamlandı ve İkinci Kademe Başarı Belgeleri verildi.

4.3)2. Kademeyi bitiren kızlar için hem de hali hazırda ilkokulu bitirmiş kızlar için 6.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.

4.4)6.sınıfı bitiren veya 6.sınıf sınavını geçen kızlar için 7.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.

4.5)7.sınıfı bitiren veya 7.sınıf sınavını geçen kızlar için 8.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.

4.6)8.sınıfı bitiren veya 8.sınıf sınavını geçen kızlar için lise destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.

5) Açık İlköğretim sınavlarına giriş ve belgelendirme sağlandı.

6)Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kilimcilik ve Bahçecilik mesleki eğitimleri tamamlandı.

7) Proje süreci ve sonuçları il halkı ile paylaşıldı, bölgedeki proje geliştirme kapasitesinin artması teşvik edildi. 8)Projenin izlenmesi sağlandı