Berivan’ın Umudu Projesi

Genel Amacı

Kırsalda yaşayan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla kadınlara gelir elde edebilecekleri beceriler kazandırmak.Projemiz kırsal alandaki hanelerin gelirini arttırmayı hedeflemektedir.

Özel Amacı

Kırsaldaki kadınların mesleki becerilerini ve gelirlerini artırmak amacıyla ;

75 kadına organik mera-orman bitkileri toplayıcılığını ve pazarın ihtiyaç duyduğu peynir yapımının öğretmek,

75 kadına üretime katma değer sağlayan organik tarım ilkelerini öğretmek ve üretilen ürünlerin Pazar istekleri doğrultusunda ev yapımı olarak işlenip değerlendirilmesini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar

75 kadın sağlıklı peynir üretimine başladı, pazarın talep ettiği bu ürünlerin satışı ile gelirleri arttı.

Toplam 75 kadın organik üzüm, sebze, meyve yetiştiriciliği ve arıcılığı uygulamalı olarak öğrenerek bilinçli üretime başladı, üretilen ürünleri evlerinde işleyerek daha yüksek fiyatlardan sattı.

Kentten köye dönüş cazip bir seçenek haline geldi.

Hedef bölgede kadına biçilen rol ve değer arttı.

Kırsaldaki kadınlar alternatif gelir kaynaklarına kavuştu.

6 adet birer dekarlık (1000m2) örn kadın tekniğine uygun organik mera-orman bitkileri toplayıcılığına ve hijyenik ek uygulama bahçesi kuruldu.

15 kovanlı bir örnek arılık kuruldu.

Ailelerin gelir seviyesi arttı, sosyal- ekonomik hayata katılan kadının toplumsal entegrasyonu sağlandı.