Ay: <span>Ağustos 2018</span>

Ana Sayfa / 2018 / Ağustos
Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın
Yazı

Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın

Genel Amacı Hakkari İli Yüksekova’da gerçekleştirilecek proje ile Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması hedeflenmektedir. Özel Amacı Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması 1)Özellikle kız çocuklarının okul terk etme oranlarının...

Ağustos 29, 2018Eylül 15, 2018by
Farkındalıkla Bağlan Hayata
Yazı

Farkındalıkla Bağlan Hayata

Proje Genel Bilgileri ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU İÇİN HİBE PROGRAMI ”FARKINDALIK İLE BAĞLAN HAYATA”PROJESİ Genel Amaç: Hakkari’deki madde bağımlısı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırarak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri...

Ağustos 29, 2018Eylül 15, 2018by
Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum
Yazı

Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum

Genel Amacı Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır. Özel Amacı 1- Dezavantajlı grup içinde yer alan Hakkarili 100 kişinin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla; a-) 25 tutuklu/ mahkum...

Ağustos 29, 2018Eylül 15, 2018by
Berivan’ın Umudu Projesi
Yazı

Berivan’ın Umudu Projesi

Genel Amacı Kırsalda yaşayan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla kadınlara gelir elde edebilecekleri beceriler kazandırmak.Projemiz kırsal alandaki hanelerin gelirini arttırmayı hedeflemektedir. Özel Amacı Kırsaldaki kadınların mesleki becerilerini ve gelirlerini artırmak amacıyla ; 75 kadına organik mera-orman bitkileri toplayıcılığını ve pazarın ihtiyaç duyduğu peynir yapımının öğretmek, 75 kadına üretime katma değer sağlayan organik...

Ağustos 29, 2018Eylül 14, 2018by